Nordmark Biochemicals

Nordmark Biochemicals

H Nordmark Biochemicals είναι το τμήμα της Nordmark Pharma GmbH που εξειδικεύεται στην παραγωγή βιοχημικών, εστιάζοντας κυρίως στις κολλαγενάσες και άλλες πρωτεάσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διάσπαση διαφόρων ιστών in vitro, για την απομόνωση μιας μεγάλης ποικιλίας κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται σε διάφορες κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές. Για να αντιμετωπίσει τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές, η Nordmark παράγει τις κολλαγενάσες σε διάφορους βαθμούς καθαρότητας -διάφορα grades-  σε μια εξειδικευμένη εγκατάσταση που φτιάχτηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, κοντά στο Αμβούργο. Όλες οι διαδικασίες, από την παραγωγή έως την αποστολή, λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση αυτή. Η Nordmark είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κολλαγενασών στον κόσμο.