Παρακολούθηση Συνεδρίου Εκπαίδευσης Συνεργατών Οίκου Scharlau

Παρακολούθηση Συνεδρίου Εκπαίδευσης Συνεργατών Οίκου Scharlau

26-28 Σεπτεμβρίου 2012: Ως επίσημοι αντιπρόσωποι του Οίκου Scharlau Ισπανίας, λάβαμε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης Συνεργατών που διοργάνωσε επιτυχώς ο Οίκος.