Γενικά Αναλώσιμα – Εξοπλισμός

Γενικά Αναλώσιμα – Εξοπλισμός

Technobiochem offers a variety of special products for specific applications.

Περισσότερα
Πλαστικά

Πλαστικά

Technobiochem supplies a wide range of plastic equipments made from polypropylene, polystyrene and polyethylene and to propose plastics as an...

Περισσότερα
Χημικά – Βιοχημικά

Χημικά – Βιοχημικά

TechnoBioChem offers the most comprehensive range of laboratory chemicals. We ensure the elements are in your favour when you require laboratory...

Περισσότερα
Επιστημονικά Όργανα

Επιστημονικά Όργανα

Technobiochem offers a wide range of laboratory equipments.

Περισσότερα